Cultuursensitieve LVB-begeleiding

Raad van Commissarissen

Semra Aytemur

RenQli is een jong en energiek bedrijf waarbinnen ik mijn kennis en ervaring met betrekking tot het recht en het ondernemerschap kwijt kan. Ieder mens is uniek en culturele aspecten maken een belangrijk deel uit van iemands identiteit. Ik vind het mooi dat er binnen RenQli ruimte is voor de culturele identiteit van LVB’ers.

Anne Claire van Holsteijn – Gerritse

Mijn hart en interesse liggen sinds lange tijd bij de doelgroep van LVB’ers. In combinatie met de opgedane kennis en ervaring in mijn huidige werk meen ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de Raad van Commissarissen van RenQli.

Bert Ramakers

RenQli richt zich op de begeleiding van kwetsbare jongvolwassenen met een migratieachtergrond. In de (langdurige) zorg is dat een vergeten groep waarvoor weinig belangstelling en expertise bestaat. Graag zet ik mijn kennis, kunde en netwerk in om RenQli tot een succes te maken.