Ik ben van huis uit econoom en heb een veelzijdige loopbaan opgebouwd in zorg en welzijn. Langdurige zorg, (jeugd-)GGZ en kwetsbare groepen vormen een rode draad; steeds vanuit verschillende invalshoeken en organisaties: zorg- en welzijnsinstellingen, zorgverzekeraar/zorgkantoor, landelijke en lokale overheid en organisatieadvies.

Strategisch management, beleidsontwikkeling en -implementatie zijn sleutelbegrippen: nieuwe concepten ontwikkelen en implementeren; steeds veranderingen initiërend en ondersteunen. Werkend op het grensvlak van inhoud en bedrijfsvoering.

Waarom RenQli?

RenQli richt zich op de begeleiding van kwetsbare jongvolwassenen met een migratieachtergrond, die niet alleen vanwege hun beperking (vaak LVB) kwetsbaar zijn, maar ook vanwege hun achtergrond. In de (langdurige) zorg is dat een vergeten groep waarvoor weinig belangstelling en expertise bestaat. Graag zet ik mijn kennis, kunde en netwerk in om de begeleiding van deze jongvolwassenen van de grond te tillen en RenQli tot een succes te maken.