Cultuursensitieve LVB-begeleiding

Cliëntenraad

Wil je iets kwijt?

Onze cliëntenraad is er voor jou

Onze cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten binnen RenQli. Deze raad draagt onder andere suggesties aan en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de directie over besluiten die klantenbelangen raken.

Onderwerpen waarover de cliëntenraad advies kan geven zijn bijvoorbeeld de strategie, jaarplannen, veiligheid of kwaliteit. Denk hierbij ook aan praktische thema’s zoals klantvriendelijkheid, bejegening, aandacht, betrokkenheid, service en respect.

De cliëntenraad van RenQli bestaat op grond van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Lees hier meer over cliëntenraden en de WMCZ.

Contact

De cliëntenraad van RenQli is bereikbaar via: info@renqli.nl

Heb je een klacht? Bekijk onze klachtenpagina