Cultuursensitieve LVB-begeleiding

Achtergrond en team

Achtergrond

RenQli in het kort

RenQli is in 2019 opgericht met als doel om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met verschillende culturele achtergronden in regio Utrecht een plek te bieden. Een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en waar aandacht wordt geschonken aan culturele diversiteit. Ons doel is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten zodat ze op een zinvolle manier mee kunnen doen in de maatschappij.

De naam ‘RenQli’ is het Turkse woord voor ‘kleurrijk’ en dat omschrijft precies waar we voor staan. Een vrolijke, professionele en multiculturele plek voor LVB-begeleiding. Maar daarnaast staan we ook voor creativiteit, grenzen verleggen en maatwerk. Daarom is ons logo ook bewust ‘buiten de lijntjes gekleurd’.

RenQli is begonnen met het aanbieden van cultuursensitieve ambulante begeleiding en dit is later uitgebreid met dagbesteding, 24-uurs zorg en jeugdbegeleiding. Inmiddels hebben we verschillende locaties, een uitgebreid aanbod aan specialistische zorg, uitdagende concepten en een geheel unieke methodiek. Kortom, we blijven ons continu ontwikkelen en zullen onze diensten steeds blijven uitbreiden zodat we voor zoveel mogelijk cliënten passende ondersteuning kunnen bieden.

Onze medewerkers zijn gemotiveerd om het beste uit iedere cliënt te halen en hebben affiniteit met de culturele en levensbeschouwende aspecten van onze doelgroep. Bovendien bestaat ons team uit verschillende culturele achtergronden en spreken onze medewerkers verschillende talen. De individuele begeleiders hebben ruim kennis van LVB- en multiproblematiek en beschikken over de juiste diploma’s om deze doelgroep te begeleiden.

Privacy

Medewerkers van RenQli hebben een geheimhoudingsplicht en verstrekken geen privacygevoelige of persoonlijke informatie aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, de ouders of verzorgers. We houden ons aan de wet- en regelgeving wat betreft privacy (AVG). Bekijk onze privacyverklaring om te zien wat RenQli precies doet om de privacy en persoonlijke gegevens van onze cliënten te beschermen.

RenQli staat voor kwaliteit en deskundigheid
Afspraak maken? Neem contact met ons op