Cultuursensitieve LVB-begeleiding

Samenwerking

Groot netwerk

dankzij samenwerking met vele partijen

RenQli heeft een groot netwerk binnen het lokale zorglandschap in regio Utrecht. Dankzij dit brede netwerk is RenQli als een spin in het web, met ogen en oren in alle buurten en wijken.

We werken nauw samen met een groot aantal partners. Om altijd de best mogelijke zorg te kunnen leveren, bundelen we onze krachten met diverse organisaties waaronder: jongerenwerk, wijkteams, huisartsen, zorgkantoren, GGZ instellingen, Ministerie van Volksgezondheid, Gemeente Utrecht en sociaal makelaarschap. Maar we werken ook samen met zelforganisaties zoals verenigingen, moskeeën en kerken.

Wij kennen de weg binnen het lokale zorgstelsel, de diverse instanties kennen ons als sterke partner en weten ons te vinden vanwege onze expertise. Hierdoor zijn de lijnen kort en weten we onze doelgroep actief te bereiken.

RenQli:een kleurrijkedoelgroep in een kleurrijkesamenleving