Waar wil jij over een jaar zijn?

Aan de hand van de informatie uit de intakegesprekken en de gesprekken die begeleiders met jou en jouw directe omgeving voeren, bepalen we waar je aan wilt werken. Samen formuleren we realistische doelen. Daarna maken we afspraken over hoe we die samen gaan bereiken. Deze doelen en afspraken worden binnen zes weken vastgelegd in het zorgplan. Welke zorg uiteindelijk wordt geleverd is afhankelijk van de indicatie en of er ambulante ondersteuning wordt afgenomen of enkel dagbesteding.

Het zorgplan is persoonsgericht en stelt de wensen en mogelijkheden van de cliënt centraal binnen de context van de hulpbehoefte. Een voorbeeld hiervan is dat we rekening houden met de cultuurspecifieke match tussen cliënt en begeleider. Het zorgplan sluit ook aan op de gezinscontext van de cliënt. Daar waar mogelijk en wenselijk gaan we op zoek naar betrokkenheid van gezinsleden of andere naasten die een bijdrage kunnen leveren aan de hulpverleningspraktijk.