Rapporteren

De begeleider legt jouw vorderingen vast in je eigen zorgdossier. Zo verliezen we de doelen die we samen gesteld hebben niet uit het oog. Omdat je zelf altijd online toegang tot jouw dossier hebt is onze zorg transparant voor alle partijen.

Evalueren

Iedere drie maanden kijken we samen of we nog op de goede weg zijn. We kijken of doelen wel of niet zijn behaald en waarom. Ben jij er echt mee geholpen?

Ook de match tussen jou en jouw begeleider is een vast onderdeel van de evaluatie. Klikt het nog en helpt hij of zij jou het beste uit jezelf te halen?

De evaluatie kan er toe leiden dat we samen besluiten om onze doelen of aanpak bij te stellen. Ieder jaar vindt een grotere zorgplanbespreking plaats. Als jij dat wilt kan hiervoor ook jouw familie worden uitgenodigd.