Tijdens de uitstroom sluiten we samen jouw begeleidingstraject af. Dit gebeurt alleen als de situatie sterk is verbeterd of verslechterd. Ook besteden we uitgebreid aandacht aan wat jou nu verder te wachten staat en hoe jij jouw toekomst gaat indelen.

Naast praktische zaken kan deze fase een overdracht naar een andere zorgverlener bevatten of ondersteuning van RenQli bij de organisatie van nazorg als jij die nodig hebt.