Op ieders eigen niveau bieden we de deelnemers uitdagende opdrachten waarmee zij spelenderwijs hun lees- en schrijfvaardigheid kunnen vergroten.

De oefeningen zijn gericht op het vergroten van de zelfstandigheid, bijvoorbeeld bij het openen van ontvangen post en het inschatten van de urgentie hiervan.