Naast begeleiding van het kind zelf, is het ook enorm belangrijk om het gehele gezin te ondersteunen bij de opvoeding en verzorging. Daarom biedt RenQli intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG) voor ouders van kinderen met een ernstige beperking vanaf 4 jaar.

IAG is gericht op praktische hulp thuis, maar daarnaast bieden wij ook juist allerlei methodes om de zelfredzaamheid te vergroten zodat het kind thuis kan blijven wonen. Dit doen wij altijd met respect voor de culturele achtergrond van het gezin. Bij diagnostiek en behandelingen wordt ook vaak het gehele gezin betrokken, zodat de problematiek beter zichtbaar kan worden gemaakt.

Onze gezinsbehandeling heeft als doel om gedragsproblemen van kinderen en jongeren te verminderen, de opvoedvaardigheden van ouders te vergroten en het het sociale netwerk meer te betrekken bij het gezin. IAG begint met het opbouwen van een relatie, het analyseren van de sterke en minder sterke punten binnen het gezin en het opstellen van doelen. Vervolgens wordt gewerkt aan de gestelde doelen en aan het vasthouden van alles wat we geleerd hebben. De gezinsbehandelaar gebruikt daarbij verschillende technieken, middelen en instrumenten, zoals oplossingsgerichte gespreksvoering, psycho-educatie en gezinstherapeutische technieken.