RenQli kent een actieve Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen van RenQli bestaat uit:

Bert Ramakers

‘Ik ben van huis uit econoom en heb een veelzijdige loopbaan opgebouwd in zorg en welzijn. Langdurige zorg, (jeugd-)ggz en kwetsbare groepen vormen een rode draad; steeds vanuit verschillende invalshoeken en organisaties: zorg- en welzijnsinstellingen, zorgverzekeraar/zorgkantoor, landelijke en lokale overheid en organisatieadvies.

Strategisch management, beleidsontwikkeling en -implementatie zijn sleutelbegrippen: nieuwe concepten ontwikkelen en implementeren; steeds veranderingen initiërend en ondersteunen. Werkend op het grensvlak van inhoud en bedrijfsvoering.

Waarom RenQli?

RenQli richt zich op de begeleiding van kwetsbare jong-volwassenen met een migratie-achtergrond, die niet alleen vanwege hun beperking (vaak LVB) kwetsbaar zijn, maar ook vanwege hun achtergrond. In de (langdurige) zorg is dat een vergeten groep waarvoor weinig belangstelling en expertise bestaat. Graag zet ik mijn kennis, kunde en netwerk in om de begeleiding van deze jong-volwassenen van de grond te tillen en RenQli tot een succes te maken.’

Anne Claire van Holsteijn – Gerritse

‘Ik ben opgeleid tot Z-verpleegkundige en orthopedagoog. Momenteel ben ik werkzaam als projectleider binnen de jeugdgezondheidszorg in Dordrecht. Vanuit deze functie heb ik veel te maken met migrantengezinnen van verschillende achtergronden.

Waarom RenQli?
Mijn hart en interesse liggen sinds lange tijd bij de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking en daarmee dus ook bij LVB-ers. In combinatie met de opgedane kennis en ervaring in mijn huidige werk meen ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de Raad van Commissarissen van RenQli.’

Wij helpen jou graag!

Meer weten over diensten van RenQli of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan voor je klaar.

030 877 62 45       info@renqli.nl
Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht

Aanmelden

Wij helpen jou graag!

Meer weten over diensten van RenQli of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan voor je klaar.

030 877 62 45       info@renqli.nl

Aanmelden

RENQLI STAAT VOOR KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID