Heeft u een klacht? Hier kunt u terecht

Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Laat u het weten? Wij werken graag aan een oplossing.


Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

U, of uw wettelijk vertegenwoordiger kan uw klacht op de volgende manieren kenbaar maken:

  • U bespreekt uw klacht met de betrokken medewerker
    Als u een klacht hebt, praat dan bij voorkeur eerst met de persoon die u de hulp of dienst heeft verleend. Onze medewerker probeert dan samen met u om uw onvrede weg te nemen en het probleem op te lossen.
  • Melding van uw klacht aan de klachtenfunctionaris van RenQli
    U kunt  met uw klacht ook direct terecht bij onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris gaat samen met u op zoek naar een bevredigende oplossing voor uw klacht. Ook kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verschillende mogelijkheden voor het indienen van uw klacht en de afhandeling daarvan.

 

Onze klachtenfunctionaris is bereikbaar via het algemene telefoonnummer of schriftelijk per post aan ons kantooradres.

Stuurt u uw klacht schriftelijk in? Dan ontvangt u binnen een week een schriftelijke reactie van de klachtenfunctionaris over het vervolgtraject van de behandeling van uw klacht.

  • Melding van uw klacht aan de onafhankelijke, externe klachtencommissie
    U kunt er echter ook voor kiezen uw klacht direct voor teleggen aan de onafhankelijke externe klachtenportaal waarbij RenQli is aangesloten: De Geschillencommissie Zorg (www.degeschillencommissiezorg.nl).

Klachtenloket voor cliënten

RenQli is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen en maakt gebruik van het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Bij het Klachtenloket Zorg kunt u gratis terecht voor informatie en advies over uw vragen en/of klachten. Zij kunnen bemiddelen tussen u en RenQli. Daarnaast kunnen zij de bij de commissie aangesloten klachtenfunctionaris inschakelen. Hij is er voor u en RenQli.

De klachtfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. De klachtenfunctionaris kan u helpen om uw klacht richting RenQli duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht.

Contact
Heeft u vragen, wilt u advies of wilt u een klacht indienen, neem dan contact met het klachtenloket op. Dit kan via e-mail (info@klachtenloket-zorg.nl) of door het contactformulier in te vullen. U kunt ons bellen via 070 – 310 53 92.

Als u er niet met RenQli uitkomt of als het de klachtenfunctionaris niet lukt om de klacht op te lossen, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over uw klacht.

CONTACTGEGEVENS

De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres:
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Bel: 070 310 53 80
ma t/m vrijdag
10.00-16.00 uur

Wij helpen jou graag!

Meer weten over diensten van RenQli of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan voor je klaar.

030 877 62 45       info@renqli.nl
Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht

Aanmelden

Wij helpen jou graag!

Meer weten over diensten van RenQli of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan voor je klaar.

030 877 62 45       info@renqli.nl

Aanmelden

RENQLI STAAT VOOR KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID