Begeleiden en ondersteunen met oog voor culturele diversiteit

‘RenQli begeleidt en ondersteunt jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking in Utrecht en omgeving. We hebben een groot netwerk binnen zorg en welzijn in Utrecht en omgeving. We werken nauw samen met een groot aantal partners. Hierdoor zijn de lijnen kort lijnen en weten we onze doelgroep actief te bereiken. We hebben oog voor culturele diversiteit, we kennen de verschillende culturen en levensbeschouwingen. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en ervaren in het werk dat ze doen.’

Visie

Onze visie is dat ieder mens een zinvolle bijdrage kan leveren aan de samenleving en daarvoor erkenning verdient. Ook mensen met een (verstandelijke) beperking kunnen waardevol en betekenisvol zijn voor de maatschappij of de omgeving waarin ze leven. Wij zoeken naar de kracht die ieder mens bezit om zo zelfstandig mogelijk mee te doen aan het maatschappelijke leven. We bieden passende ondersteuning om die kracht aan te boren en te ontwikkelen.

Missie

Met onze begeleiding en ondersteuning willen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze cliënten vergroten zodat ze op een zinvolle manier mee kunnen doen in de maatschappij.  Met oog voor de culturele achtergrond en omgeving laten we ons zoveel mogelijk leiden door de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Veel van onze cliënten hebben van nature afstand tot de reguliere hulpverlening, waardoor ze in een isolement raken. Voor de reguliere instanties zijn deze cliënten vaak ‘onzichtbaar’ en moeilijk te bereiken. RenQli bereikt ze wel door haar outreachend beleid; we handelen proactief en zoeken de doelgroep op.
Wij begeleiden onze cliënten naar andere hulp als dit nodig is, bijvoorbeeld reguliere of GGZ-hulp.

Het zorgplan is persoonsgericht en stelt de wensen en mogelijkheden van de cliënt centraal binnen de context van de hulpbehoefte. Een voorbeeld hiervan is dat we rekening houden met de cultuurspecifieke match tussen cliënt en begeleider. Het zorgplan sluit aan op de gezinscontext van de cliënt. Daar waar mogelijk en wenselijk gaan we op zoek naar betrokkenheid van gezinsleden of andere naasten die een bijdrage kunnen leveren aan de hulpverleningspraktijk.

Wij helpen jou graag!

Meer weten over diensten van RenQli of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan voor je klaar.

030 877 62 45       info@renqli.nl

Aanmelden

Wij helpen jou graag!

Meer weten over diensten van RenQli of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan voor je klaar.

030 877 62 45       info@renqli.nl
Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht

Aanmelden

RENQLI STAAT VOOR KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID